Nyt on parhaillaan menossa ehdokashankinnan aika. Siis me eri puolueiden paikallistason aktiivit kyselemme mielestämme fiksuilta ja todennäköisesti oman puolueemme arvot jakavilta ihmisiltä alkaisivatko he ehdokkaiksi kuntavaaleissa.
Kun olen kysellyt ihmisiltä ehdokkuudesta, yllättävän moni on sanonu kieltäytymisen syyksi ajanpuutteen. Melkein yhtä monella syynä on ollut se, etteivät he usko jaksavansa ristiriitoja, kiusaamista, maalittamista jotka näkyvät etenkin somessa mutta voivat tulla kotiovellekin. Vaikkei kiusaaminen tulisi kotiovelle saakka, se menee monella ihon alle ja vähintäänkin se kuormittaa jokaista. Eniten tietenkin kohdetta, mutta myös sivullisia.
Olen Oulun vihreän kunnallisjärjestön (oululaisten vihreiden yhdistysten emoyhdistys) hallituksessa. Olemme, sekä nykyinen että edelliset hallitukset, tehneet lujasti töitä sen eteen, että ehdokkaaksi asettuminen vihreissä ja mahdollinen vaalien jälkeinen kuntapäättäjänä toimiminen olisi turvallista ja mukavaa kaikille.
Luottamusrooleissa toimiminen on kuntatasolla harrastus. päätoimisesti sitä ei taida valtuuston puheenjohtajan lisäksi tehdä kukaan. Siksi se ei saa kuormittaa ketään kohtuuttomasti. Ei ajallisesti eikä henkisesti.
Eikä kiusaamista tietenkään pidä hyväksyä riippumatta siitä, missä kanavassa se tapahtuu. Siihen pitää puuttua tiukasti ja nopeasti, Mikäli sovittelut, keskustelut, muistutukset asiallisesta käytöksestä ja sen rajoista eivät ole auttaneet, olemme tehneet raskaan päätöksen ja evänneet ehdokkuuden.
OVK:ssa otimme Vihreiden naisten muutama vuosi sitten laatimat Turvallisemman tilan toimintaperiaatteet käyttöön muistaakseni vuonna 2018.

Ehdokkaita ei jätetä yksin. Meillä on valtakunnallisestikin hyvä yhteishenki ehdokkaiden kesken ja jos joku esimerkiksi somessa kohtaa asiatonta käytöstä, tulevat toiset tueksi. Lisäksi puolueen kautta järjestyy tukea. Tarvittaessa organisoimme ammattilaisiapua.

OVK on puolueiden välisissä neuvotteluissa pyrkinyt johdomukaisesti viestimään siitä, että kuntapäättäjänä toimiminen on vapaaehtoistyötä ja harrastustasoista toimintaa ja että se ei saa kuormittaa ketään liiaksi. Siksi valtuutettuja ja kaupunginhallituksen jäseniä ei saa liiaksi kuormittaa muilla tehtävillä. Esimerkiksi lautakuntien jäsenyyksiä tai puheenjohtajuuksia ei tulisi sitoa jompaan kumpaan vaan ryhmien sisällä ja kaupungin päätöksenteko-organisaation sisällä pitää opetella viestimään riittävästi (ja fiksusti).
Olemme OVK:ssä kirjoittaneet toimintaohjeet vihreässä toiminnassa mukana oleville aktiiveille. Toimintaohjeissa käydään läpi kunnallisen päätöksenteon rakenteita, konfiliktinratkaisukeinoja ja monia muita aiheita. Olin ohjeet laatineen työryhmän puheenjohtaja.
Lisäksi olemme järjestäneet aktiiveille mahdollisuuden osallistua pariin eri koulutukseen. Niiden aiheina on ollut sukupuolisensitiivisyys ja -sensitiivinen kielenkäyttö sekä omien etuoikeuksien tunnistaminen.
Paljon on siis tehty, jotta meillä kaikilla ehdokkailla olisi hyvä olla ehdokkaana. Tietenkään meidän vihreiden tekemiset eivät yksin riitä vaan mukaan tarvitaan kaikkien puolueiden ja ryhmien ehdokkaat. Ynnä kokousten puheenjohtajat. Heidän pitää puuttua ja katkaista puheenvuoro heti, jos puhuja käyttää asiatonta kieltä. Se ei ole sananvapauden rajoittamista, sillä kaiken minkä voi sanoa asiattomasti, voi sanoa myös asiallisesti ja muita ihmisiä kunnoittavasti eikä se heikennä sanotun painoarvoa tai uskottavuutta vaan voi päinvastoin johtaa yhteisen näkemyksen löytymiseen. Vai onko joku kuullut jostakusta, joka olisi haukkujen ja halveksunnan jälkeen muuttanut mieltään ja ruvennut ajattelemaan haukkujan lailla? Ei varmasti ole. Sen sijaan fiksusti perustelevan ja puhuvan näkemyksiin on helpompi yhtyä.